Ltfen Bekleyin

loading

Mesaj

Hakk覺m覺zda

SekizDeSekiz Hakk覺nda
Sekizdesekiz, Uluda Üniversitesi mezunu elektronik mühendislerinin müteebbis çal覺malar覺 sonucu kurulmu ve aktif olarak Ocak 2003’den itibaren i dünyas覺n覺n içinde yer almaya balam覺t覺r.

Biliim sektöründe ülkesinde öncü, sonrada dünyada lider firmalardan biri olmay覺 vizyon olarak belirleyen Sekizdesekiz, kendisi ile ayn覺 vizyona sahip kii ve kurulularla yürüttüü projeleri de çal覺malar覺na katarak hedefe giden yolda ilk günkü evk ve gayretiyle ilerlemektedir.

Sekizdesekiz, alt覺na imzas覺n覺 att覺覺 her ii, kaliteden ödün vermeksizin teknolojinin ve müteri odakl覺 yakla覺m覺n覺n bir sentezi olacak ekilde gerçekletirmeyi kendine misyon edinmitir.

Türkiye’de biliim sektörünün h覺zla büyüyerek, kurumlar覺n vazgeçilmezi olduu bu dönemde 21. yüzy覺la yak覺an çözümlerimiz, sürekli gelien kadromuz ve kendimize duyduumuz güven ile sektöre önemli katk覺lar salayaca覺m覺za inan覺yoruz.

Verdii hizmetler konusunda ciddi ve bilinçli, teknoloji konusunda bilgili ve tecrübeli bir firma ile çal覺mak isteyen tüm kurum ve kurulular覺 çözüm sunmak üzere bekliyoruz.

Firma Profili
YAZILIM
Sekizdesekiz kendi bünyesi içerisinde haz覺rlam覺 olduu eitim yaz覺l覺mlar覺yla sektörde öncü kurulular aras覺ndaki yerini alm覺 ve her geçen gün yenilenen, güncel yaz覺l覺mlarla eitim dünyas覺n覺n vazgeçilmezleri aras覺na girmeyi baarm覺t覺r. Sekizdesekiz özel kurum ve kurulular覺n yaz覺l覺m ihtiyaçlar覺na sunduu çözümlerle de yaz覺l覺m alan覺nda marka olma yolunda emin ad覺mlarla ilerlemektedir.

ELEKTRON襤K S襤STEM VE ÇÖZÜMLER
Elektronik konusundaki bilgi ve becerilerimizi yaz覺l覺m alan覺ndaki uzmanl覺覺m覺zla birletirerek eitim dünyas覺 bata olmak üzere her sektöre çözüm sunabilecek bir alt yap覺ya sahip olmay覺 amaçl覺yoruz. Proje bazl覺 özel üretimlerle sadece kendimize deil tüm ülkeye katma deer salamak için çal覺覺yor, yapt覺覺m覺z tüm çal覺malar覺n teknolojik olarak bir önceki çal覺madan daha ileri olmas覺na önem veriyoruz.

SATI PAZARLAMA
Müterilerimizin ve i ortaklar覺m覺z覺n ihtiyaç duyduu ürün ve hizmetleri etkin ve verimli biçimde onlara ulat覺rmak için profesyonellerden oluan bir ekiple kararl覺 ve güvenilir bir yap覺da çal覺maktay覺z. Kaliteden taviz vermeden doru ürün ve hizmeti en uygun artlarla sunabilmek için tüm yenilikleri takip ediyor ve müterilerimizin memnuniyet yüzdesini her geçen gün bir ad覺m ileriye ta覺yoruz.

TEKN襤K SERV襤S ve DONANIM
Sekizdesekiz, sektör ba覺ms覺z ekilde tüm kurumlar覺n bilgi ve iletiim teknoloji altyap覺lar覺n覺 iyiletirmek, hali haz覺rda çal覺an sistemlerin sürekliliini salamak amac覺 ile teknik destek anlamalar覺 dâhilinde hizmet vermektedir.Teknik servis hizmetleri kapsam覺nda verdiimiz hizmetler;
- Y覺ll覺k Bak覺m Anlamalar覺
- Kurumsal Çözümler
- Network Çözümleri
- Sunucu (Server) Çözümleri
- Lisans Çözümleri
- Anahtar Teslim Projeler

襤mza
SekizDeSekiz Yönetim ve Biliim Sistemleri